2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról – Njt. hivatkozás

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el:

a) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,

b) társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek támogatása.
Vissza