2.10. Közérdekű adatok megismerése

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:Tikos Községi Önkormányzata

Címe (hivatalos levelezési cím): 8731 Tikos, Iskola u. 16.

Honlapjának elérhetősége: www.tikos.hu

Telefonszáma: +3630 3172225

Adószáma:15399265-1-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:399267

Képviselője neve:Kónya László

Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly László   

Adatvédelmi felelős elérhetősége: fentos@fentos.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:www.tikos.hu

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújhat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerésére igényt kell benyújtani, mely az alábbi módokon lehetséges:

-        Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni a következő helyen és időben:

    • Személyesen ügyfélfogadási időben: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
    • Telefonon ügyfélfogadási időben a +36 85 377 010 telefonszámon                   
    • Elektronikus igénybejelentést esetén: titkarsag@kohbsztgy.hu

 

-        Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni:

    • Személyesen: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.

-        Postai úton: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
Vissza