Magyar falu program keretében elnyert támogatások

Tikos Község Önkormányzata  aMagyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-AEE/2019 kódszámú, „Orvosi eszköz” című pályázat keretébentámogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

A pályázati kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

 

Tikos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” – 2020 című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat keretében Orvosi rendelő felújítására 10 000 000 Ft támogatásban részesült.

A támogatások célja a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

 

 

Magyar falu program keretében elnyert támogatás 2021


Tikos Község Önkormányzata  Felelős állattartás elősegítése - 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat keretében 1 500 000 Ft támogatásban részesült. A támogatás célja, hogy a lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására.

A pályázat keretében az önkormányzat támogatást  nyújt a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónálállatorvosi tevékenységet végző állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

 

Tikos Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázat keretében
5 000 000 Ft támogatásban részesült közterületi játszótéri eszközök beszerzésére.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása.  A programhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és kortól függetlenül lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. A létrehozott játszótér, a beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, a családtagok hasznos szabadidős tevékenysége biztosítottá váljon.

 

 

 

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások 2022

Tikos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program,  Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat keretében 34 514 797 Ft összegű  támogatásban részesült a külterületi földút szilárd burkolattal való ellátására.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.
Vissza