Magyar falu program keretében elnyert támogatások

Tikos Község Önkormányzata  aMagyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-AEE/2019 kódszámú, „Orvosi eszköz” című pályázat keretébentámogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

A pályázati kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

 

Tikos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” – 2020 című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat keretében Orvosi rendelő felújítására 10 000 000 Ft támogatásban részesült.

A támogatások célja a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
Vissza