Felhívás partnerségi egyeztetésre 

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az R76 jelű gyorsút M7 (holládi csomópont) - Keszthely (71 - 75. sz. főút csomópont) közötti szakasz megvalósítása érdekében Tikos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2016. (VII. 27.) kt.határozatában döntött Tikos

- Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

-.Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatának szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról és a szükséges partnerségi egyeztetés lefolytatásáról.

 

A tervező Bonum Via Kft. és a Rend-Eng-Terv Építész Iroda elvégezte a község új TSZT és HÉSZ elkészítéséhez szükséges megalapozó vizsgálatokat és elkészítette a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetét.

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) a) pontja szerint, partnerségi egyeztetést kezdeményezek. A nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos honlapján (www.balatonszentgyorgy.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok – Településszerkezeti terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat tervezete - közlésre kerültek a „Partnerségi egyeztetés” menüpont alatt.

 

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: települési lakosok, a működő egyházak, valamint az Önkormányzatnál a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható települési székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és települési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. A partnerek 2017. január 23-ig nyilváníthatnak véleményt. A véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Tikos Polgármesteri Hivatal címére (8731 Tikos, Iskola u. 16.) vagy elektronikusan a muszak@balatonszentgyorgy.hu e-mail címre.

 

Tikos, 2017. január 16.

Kónya László

                                                                                                                                     polgármesterVissza