Felhívás


Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az R76 jelű gyorsút M7 (holládi csomópont) - Keszthely (71 - 75. sz. főút csomópont) közötti szakaszának megvalósítása érdekében Tikos KözségÖnkormányzat Képviselőtestülete döntött Tikos

- Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

-.Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításáról.

 

A tervező BonumVia Kft. és a Rend-Eng-Terv Építész Iroda elvégezte a község új TSZT és HÉSZ elkészítéséhez szükséges megalapozó vizsgálatokat és elkészítette a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetét. A dokumentumok elkészítése során az R76 gyorsút a korábban – a környezetvédelmi és építési engedélyezési eljárások során – ismertetett nyomvonali és műszaki tartalmában változást nem okozott, a településrendezési eszközök módosítása a gyorsúton kívül más területhasználati változás beépítésére nem irányult. Tikos település a nyilvánosság biztosítása érdekében lefolytatta az előkészítési szakaszban előírt partnerségi egyeztetést, végül a Somogy Megyei kormányhivatal (állami főépítész) által lefolytatott úgynevezett tárgyalásos eljárásra került sor.

A Tikos községhivatalos honlapján (www.tikos.hu) az elfogadott dokumentumok – Településszerkezeti terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat– közlésre kerültek.

 

Tikos, 2017. május

                               Kónya László

                                                                                                                                             polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Mellékletek


Vissza